Introduksjon

Kjære faglærer i lærerutdanningene,  

Målet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanse. Med lærerutdanner i denne undersøkelsen mener vi en faglærer som underviser studenter som går på grunnskolelærerutdanningen 1-7 og/eller 5-10.

Undersøkelsen er en del av ITELab-prosjektet (Initial Teacher Education Lab) som har som mål å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene. Spørsmålene er basert på det europeiske rammeverket  for digital kompetanse for lærere (DigCompEdu) og TET-SAT, et verktøy for å måle digital kompetanse utviklet av European Schoolnet.

Undersøkelsen er kun for faglærere som underviser i grunnskolelærerutdanningene. Undersøkelsen består av 12 spørsmål og bør ikke ta mer enn 15 minutter å gjennomføre. Ingen svar er mer riktige enn andre. Spørreskjemaet er helt anonymt og informasjonen du gir oss vil bli behandlet konfedensielt. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for personer involvert i  prosjektet, den vil ikke bli delt med en tredjepart og den vil kun bli brukt til forskningsformål.

Svarene dine vil bidra til å identifisere viktige kompetanseområder for lærerutdannere og deres selvrapporterte styrker og svakheter. Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på ITELab sitt Nettsted tidlig i 2019.

Hvis du har spørsmål angående denne undersøkelsen, vennligst kontakt Eli-Marie Danbolt Drange ved Universitetet i Agder: Eli.m.drange@uia.no.

Vennligst fyll ut undersøkelsen innen 30. november 2018.

På forhånd takk for din deltagelse.

Privacy statement: survey data is collected from you by EUN via this online questionnaire you are requested to complete. The data is entirely anonymised (no name/email/IP identifier). The data will only be used for research purposes to help develop recommendations. The research will be carried out by ITELab partner, the University of Agder. The data will be sent to them for analysis. Research data, i.e. data which does not contain any personal identifying data may be kept for a longer period of 5 years. By completing the survey, you consent to the collection of the data.

 ITELab (Initial Teacher Education Lab) is a Knowledge Alliance project between higher education institutions and industry to foster innovation and knowledge exchange in initial teacher education (ITE). Project number: 575828-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2-KA. It is co-funded under the European Commission’s Erasmus+ Programme from January 2017 to December 2019. The survey reflects the views only of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use that may be made of the information.

T