Cám ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình Hội thảo Chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm HVACR Vietnam 2023 diễn ra trong 3 ngày 25 – 27/07/2023 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (ICE), Hà Nội. Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới để tham dự chương trình.

Many thanks for your interest in our Industry Conference Programme which are held alongside HVACR Vietnam Hanoi 2023 happened from 25 – 27/07/2023. Please provide the required information below to register to join our events.

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi | If you need further assistance, please contact us:

Ms. Hà Giang (Donna)

T: +84 28 3622 2588 (ext. 161)

E: donna.ha@informa.com

Question Title

* 1. Your full name | Họ tên:

Question Title

* 2. Your job title | Chức vụ:

Question Title

* 3. Your mobile number | Số di động:

Question Title

* 4. Your email | Email:

Question Title

* 5. Your company name | Tên công ty:

Question Title

* 6. Company address | Địa chỉ công ty:

Question Title

* 9. Please choose which Seminars you want to attend (multiple choices) | Vui lòng chọn Chương trình hội thảo muốn tham dự (nhiều đáp án)

T