VIDJELI STE PIJAVICU??

SEEN A SPOUT??

Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje. U svrhu što točnije evidencije, molimo Vas da polja označena zvjezdicom obavezno popunite. Ako ste kojim slučajem pijavicu i snimili molimo Vas da nam snimku (fotografiju, film) pošaljete na e-mail adresu: pijavica@cirus.dhz.hr s naznakom datuma, vremena i mjesta događaja u opisu poruke.

Ako želite osvježiti ili ispraviti događaj koji ste ranije prijavili, molimo Vas da podatke ponovno unesete, ali tako da u rubrici «Opis pojave» naznačite da prijavljeni događaj treba zamijeniti događaj koji je bio prijavljen ranije.

Podaci će biti korišteni za znanstveno istraživanje pojava pijavica na području Jadrana i Republike Hrvatske.

------------------------------------------------------------

In this survey you can report your observation of a waterspout starting with the time and the location of the event. If you have recorded the waterspout with a camera we will be very pleased if you can send us a photo or video clip on our e-mail address pijavica@cirus.dhz.hr.

After submission, the report will be added to our database which will be used for further detailed scientific investigation of waterspouts at the Adriatic sea and in the Republic of Croatia.

The goal of the research is better understanding of the waterspout occurrence and better forecasting events that are hazardous for human and property.

* Godina, Mjesec, Dan / Year, Month, Day:

* Sat, Minuta / Hour, Minute (ako poznato, ili barem doba dana / if known, or at least part of a day):

* Procjena lokacije pijavice / Aproximate location of the spout (najbliže mjesto, udaljenost i smjer ako poznato... / nearest place, distance and direction if known...):

* Vaše stajalište / Your position (najbliže mjesto, GPS koordinate ako dostupne/ nearest place, GPS coordinates if available):

* Na kakvom se terenu pojavila pijavica (kopno/more) / Was the spout on land or sea?

* Popratne pojave / Accompanied phenomena?

* Opis pojave / Description of the phenomena (npr. trajanje, broj lijevaka / e.g. duration, single or multiple vortex):

* Ime i prezime / Name and Surname:

* Kontakt e-mail adresa / Contact e-mail address (poželjno radi eventualne potvrde / desirable for possible verification):

T