Dotazník o vzdelávacích potrebách

Časť A - otázky týkajúce sa Vašich vzdelávacích potrieb

Question Title

* 1. Akú náplň vzdelávacích aktivít považujete pre Váš profesijný rast za najviac prínosnú t.j. akú potrebu najviac pociťujete (možnosť označiť aj viac odpovedí)?

Question Title

* 2. Aká forma vzdelávacích aktivít by Vám najviac vyhovovala?

Question Title

* 3. Ktorú formu vzdelávacích aktivít považujete pre Váš profesijný rast za najviac prísnosnú?

Question Title

* 4. Uvítali by ste možnosť vzdelávania aj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít?

Question Title

* 5. Je pri Vašom rozhodovaní sa o účasti na vzdelávacej aktivite rozhodujúce miesto konania vzdelávacej aktivity?

Question Title

* 6. Maximálne koľko dní za sebou by mala trvať jedna vzdelávacia aktivita?

Question Title

* 7. Ste ochotný vzdelávať sa aj počas víkendov?

Question Title

* 8. Ste ochotný zúčastniť sa /zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít v zahraničí?

0 of 21 answered
 

T