Javascript is required for this site to function, please enable.
Page: Velkommen
1. Hvilken type organisasjon tilhører du?
 answered question16
 
skipped question
0
 Response
Percent
Response
Count
Brukerorganisasjon
18.8%3
Konsulentselskap
37.5%6
Produktprodusent
18.8%3
Annet (vennligst spesifiser)
[ShowReplies]
25.0%4

Page: Teknisk del
2. Hovedtema om OpenSSO v/Forgerock Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av foredraget.
 answered question16
 
skipped question
0
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevant var foredraget for deg?18.8% (3)43.8% (7)25.0% (4)12.5% (2)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)4.6916
Hvor flink synes du foredragsholder var til å formidle?18.8% (3)68.8% (11)6.3% (1)6.3% (1)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)5.0016
Eventuell kommentar til foredraget
[ShowReplies]
1

3. Lyntale: Arkitektur i ID-Porten ved Arne Berner, Technical Project Manager for ID-Porten Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av lyntalene.
 answered question16
 
skipped question
0
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevant var foredraget for deg?31.3% (5)43.8% (7)25.0% (4)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)5.0616
Hvor flink synes du foredragsholder var til å formidle?25.0% (4)50.0% (8)18.8% (3)6.3% (1)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)4.9416
Eventuell kommentar til lyntalen0

4. Lyntale: Det du glemmer når du planlegger din SAML2 fødereringsløsning ved Elling Klepp, Visiti Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av lyntalene.
 answered question16
 
skipped question
0
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevant var foredraget for deg?0.0% (0)43.8% (7)37.5% (6)18.8% (3)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)4.2516
Hvor flink synes du foredragsholder var til å formidle?0.0% (0)18.8% (3)56.3% (9)18.8% (3)6.3% (1)0.0% (0)0.0% (0)3.8816
Eventuell kommentar til lyntalen0

5. Lyntale: Bruk av LDAP sammen med OpenSSO, valg av repository for OpenSSO. Når bruker man Active Directory, når bruker man MySQL, når bruker man OpenDS, når bruker man andre LDAPer? ved Jonathan Scudder, Forgerock Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av lyntalene.
 answered question16
 
skipped question
0
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevant var foredraget for deg?12.5% (2)31.3% (5)37.5% (6)12.5% (2)0.0% (0)0.0% (0)6.3% (1)4.4716
Hvor flink synes du foredragsholder var til å formidle?25.0% (4)50.0% (8)12.5% (2)6.3% (1)0.0% (0)0.0% (0)6.3% (1)5.0016
Eventuell kommentar til lyntalen0

Page: Fasiliteter og servering
6. Formiddagsmat Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av formiddagsmaten.
 answered question15
 
skipped question
1
 654321Spiste ikke formiddagsmatRating
Average
Rating
Count
Hva er din vurdering av formiddagsmaten?33.3% (5)46.7% (7)13.3% (2)6.7% (1)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)5.0715
Eventuell kommentar0

7. Lokaler og tilgjengelig utstyr Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av lokaler og utstyr.
 answered question15
 
skipped question
1
 654321Ikke relevantRating
Average
Rating
Count
Hvor godt fungerte lokaler og utstyr til foredrag og lyntaler?6.7% (1)6.7% (1)33.3% (5)40.0% (6)13.3% (2)0.0% (0)0.0% (0)3.5315
Hvor godt fungerte lokaler og utstyr til OpenSpace?6.7% (1)46.7% (7)6.7% (1)6.7% (1)0.0% (0)0.0% (0)33.3% (5)4.8015
Hvor godt fungerte lokaler og utstyr til servering av formiddagsmat?40.0% (6)46.7% (7)13.3% (2)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)5.2715
Eventuell kommentar om lokaler og utstyr
[ShowReplies]
7

Page: Bransjeforedrag
8. Lyntale: OpenFeide ved Acando Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av lyntalene.
 answered question15
 
skipped question
1
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevant var foredraget for deg?6.7% (1)33.3% (5)33.3% (5)20.0% (3)0.0% (0)0.0% (0)6.7% (1)4.2915
Hvor flink var foredragsholder til å formidle?13.3% (2)46.7% (7)20.0% (3)6.7% (1)6.7% (1)0.0% (0)6.7% (1)4.5715
Eventuell kommentar til lyntalen
[ShowReplies]
1

9. Lyntale: NSB ved Conduct Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av lyntalen.
 answered question14
 
skipped question
2
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevant var foredraget for deg?7.1% (1)14.3% (2)35.7% (5)28.6% (4)7.1% (1)0.0% (0)7.1% (1)3.8514
Hvor flink var foredragsholder til å formidle?0.0% (0)28.6% (4)35.7% (5)28.6% (4)0.0% (0)0.0% (0)7.1% (1)4.0014
Eventuell kommentar til lyntalen0

10. Foredrag: Oracle/SUN and the future Oracle IAM stack ved Claes Watndal, Sales Director Fusion Middleware, Oracle. Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av foredragene.
 answered question15
 
skipped question
1
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevant var foredraget for deg?33.3% (5)40.0% (6)0.0% (0)13.3% (2)0.0% (0)6.7% (1)6.7% (1)4.7915
Hvor flink var foredragsholder til å formidle?33.3% (5)46.7% (7)6.7% (1)6.7% (1)0.0% (0)0.0% (0)6.7% (1)5.1415
Eventuell kommentar til foredraget0

11. Foredrag: The future of OpenSSO in Forgerock ved Forgerock. Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av foredragene.
 answered question15
 
skipped question
1
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevant var foredraget for deg?40.0% (6)40.0% (6)6.7% (1)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)13.3% (2)5.3815
Hvor flink var foredragsholder til å formidle?26.7% (4)33.3% (5)26.7% (4)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)13.3% (2)5.0015
Eventuell kommentar til foredraget0

12. Styrt spørrerunde med deltagere fra Oracle og Forgerock. Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av spørrerunden.
 answered question14
 
skipped question
2
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevante var temaene som ble diskutert?21.4% (3)50.0% (7)14.3% (2)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)14.3% (2)5.0814
Hvor flik var ordstyrer til å lede spørrerunden?35.7% (5)35.7% (5)14.3% (2)0.0% (0)0.0% (0)0.0% (0)14.3% (2)5.2514
Eventuell kommentar til spørrerunden0

Page: OpenSpace
13. Hvordan vurderer du utbyttet av OpenSpace? Merk av kun ett alternativ i gradert skala der 1 er dårligst og 6 er beste alternativ for din vurdering av OpenSpace.
 answered question15
 
skipped question
1
 654321Ikke tilstedeRating
Average
Rating
Count
Hvor relevante var temaene som ble diskutert?0.0% (0)6.7% (1)33.3% (5)6.7% (1)0.0% (0)0.0% (0)53.3% (8)4.0015
Hvor god var den praktiske gjennomføringen?0.0% (0)6.7% (1)40.0% (6)6.7% (1)0.0% (0)0.0% (0)46.7% (7)4.0015
Eventuell kommentar til OpenSpace
[ShowReplies]
1

Find...
Show replies
Hide replies