Επιδότηση 70% επιχορήγηση: Βορείου Αιγαίου 

Επιδότηση 70% επιχορήγηση: Βορείου Αιγαίου προϋπολογισμός: 10.000€ έως 50.000€, εκσυγχρονισμού ΤΠΕ, αυτοματισμού, e-shop, digital marketing) Υποβολές έως 24/7/2020

Question Title

* 1. Bs Business Solutions

Προσφέρουμε Δωρεάν προ αξιολόγηση προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα” συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο:
«Ενίσχυση  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τον  εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

Η Δράση ενισχύει πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και  προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις  καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την  εξωστρέφειά τους.
Προϋπολογισμός Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από : 10.000€ έως 50.000€
Ποσοστό επιχορήγησης: 70%
Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης και εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση
Συστήματα αυτοματισμού
Περίοδος υποβολής: από 17/03/2020 έως 24/07/2020
 
BS BUSINESS SOLUTIONS 
Ακαδημίας 71
ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40 
www.bsbusinesssolutions.com
Email: info@bsbusinesssolutions.com

Η ερωτήσεις που (αρχίζουν με *) είναι υποχρεωτικές.

Question Title

* 2. Διεύθυνση ;

Question Title

* 3. Σε ποιον κλάδο από του παρακάτω ανήκετε.

Question Title

* 4. Ποιος θα είναι o Προϋπολογισμός της επένδυση σας.

10.000 25.000 50.000
Εκκαθάριση
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Υπάρχει δυνατότητα Ιδιωτικής συμμετοχής.

Question Title

* 6. Επιλέξιμες δαπάνες που θα εξακολουθήσετε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, είναι οι εξής:

Question Title

* 7. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις? 

Question Title

* 8. NEWLETTER
Δέχεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλα τα τελευταία νέα για επιδοτήσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ στο e-mail σας  BS BUSINESS SOLUTIONS

Question Title

* 9. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.bsbusinesssolutions.com

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.


Τα στελέχη της ( Bs Business Solutions ) και ή ειδικότητες των στελεχών καλύπτουν τους κλάδους της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Τεχνολογίας.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

T