Уважаеми колеги,

Предоставяме Ви възможност да се включите в национално проучване за мястото и ролята на кариерните консултанти в системата за кариерно ориентиране в България. То се провежда от ЦРЧР и мрежата Еврогайдънс – България.

Целта е да се стимулира предприемането на бъдещи действия, основани на реални потребности на специалистите от практиката, така че да се постигне по-високо качество на кариерното ориентиране и консултиране. Вашите искрени и точни отговори ще ни помогнат да определим нуждите от професионално развитие и да планираме стъпки в подкрепа на практикуващите кариерни консултанти.

Въпросникът е анонимен. Участието е напълно доброволно. Данните, които посочите за себе си, както и отговорите на въпросите, ще бъдат използвани в само в обобщен вид за целите на това изследване и по никакъв начин не биха могли да се свържат с вас или да ви навредят.

Моля, най-напред изразете своето съгласие за участие:

Съгласен съм да участвам в изследването:

Question Title

* 1. Съгласен съм да участвам в изследването:

T