Dragi participanți,

Vă rugăm să ne acordați câteva minute din timpul Dvs în vederea completării unui chestionar pentru examinarea experiențelor Dvs sportive la nivelul județului Vaslui. Acest chestionar este parte a proiectului de elaborare a Strategiei pentru educație fizică şi sport în Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027. Scopul acestui proiect este de a afla modalități noi de a implica un număr cât mai mare de tineri în sporturi organizate și activități recreaționale.

Vă rugăm să citiți cu atenție fiecare întrebare pentru ca răspunsurile Dvs să vă reflecte cel mai bine opiniile și atitudinile. Dacă aveți îndoieli cu privire la un răspuns, alegeți-l pe cel care se aproprie cel mai mult de ceea ce credeți Dvs.

Informațiile oferite în chestionar vor avea caracter confidențial.

Vă mulțumim pentru participare!

Question Title

* 1. Localitate:

Question Title

* 2. Sex:

Question Title

* 3. Vârstă:

Question Title

* 4. (Doar dacă este cazul) Reprezentați o instituție publică/un club sportiv/o asociație sportivă/un ONG? Dacă da, vă rugăm să specificați denumirea acesteia/acestuia

Question Title

* 5. Practicați vreun sport?

Question Title

* 6. Practicați un sport de performanță?

Question Title

* 7. Ce discipline sportive practicați cel mai des?

Question Title

* 8. Aveți posibilitatea de a practica disciplina sportivă identificată mai sus în zona Dvs?

Question Title

* 9. Aveți la dispoziție, în localitatea Dvs, infrastructura sportivă pentru a desfășura activități sportive? (teren de sport, bază sportivă, structuri sportive, cluburi de sport, terenuri de sport acoperite, locuri special amenajate pentru practicarea sportului etc):

Question Title

* 10. Ce probleme întâmpinați când practicați disciplina Dvs sportivă

Question Title

* 11. Considerați că sportul este un aspect important în viața de zi cu zi?

Question Title

* 12. (Doar dacă este cazul) Vă rugăm să precizați ramura sportivă din care proveniți:

Question Title

* 13. (Doar dacă este cazul) Vă rugăm enumerați cele mai importante trei probleme și cele mai mari oportunități ale ramurii sportive reprezentată de către Dvs.

Question Title

* 14. Considerați că, la nivelul județului Vaslui, sunt oferite condiții pentru practicarea sportului? Dacă nu, care ar fi propunerile Dvs pentru îmbunătățirea acestei situații? Vă rugăm exemplificați:

Question Title

* 15. Vă rugăm să puneți în ordinea importanței domeniile de dezvoltare enumerate mai jos: (de la 1 la n, 1 fiind cel mai important):

Question Title

* 16. După părerea Dvs., pe ce anume ar trebui pus accentul în vederea creșterii interesul populației față de diferite activități sportive?

Question Title

* 17. Cum apreciați relația dintre diferite asociații, cluburi și instituții județene/locale în domeniul sportului? (10 - excelent, 1 – nu există colaborare)

Question Title

* 18. Care considerați că sunt cele mai populare genuri de sport alese la practicarea sportului în masă în județul Vaslui?

Question Title

* 19. Care considerați că sunt cele mai practicate genuri de sport la practicarea sportului de performanță (număr sportivi, număr cluburi etc) în județul Vaslui?

Question Title

* 20. Considerați utilă acţiunea înființării unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară sportivă de nivel județean în scopul coordonării activităților din domeniu?

Question Title

* 21. Considerați că sportul este un aspect important în viața de zi cu zi?

0 of 21 answered
 

T