Έως 5.000€ θερμαντικά σώματα.

Έως 5.000 ευρώ θα λάβουν οι επιχειρηματίες της εστίασης, ώστε να προμηθευτούν θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου.
Προσφέρουμε Δωρεάν προ αξιολόγηση προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ το κάτωθι ερωτηματολόγιο: Επιχορήγηση προμηθείας θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 04/01/2021, Ημερομηνία Λήξης 04/03/2021 
 
BS BUSINESS SOLUTIONS 
Ακαδημίας 71
ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40 
www.bsbusinesssolutions.com
Email: info@bsbusinesssolutions.com

Η ερωτήσεις που (αρχίζουν με *) είναι υποχρεωτικές.

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης από τη Δράση

Question Title

* 3. Τι είδους επιχείρηση έχετε.

Question Title

* 4. Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης.

Question Title

* 7. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι

Question Title

* 8. Ο εξωτερικός χώρος που έχετε είναι νόμιμα αδειοδοτημένος.

Question Title

* 9. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις? 

Question Title

* 10. NEWLETTER
Δέχεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλα τα τελευταία νέα για επιδοτήσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ στο e-mail σας  BS BUSINESS SOLUTIONS

Question Title

* 11. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.bsbusinesssolutions.com

Δεν έχω φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. Μπορώ να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση στο πλαίσιο της Δράσης της ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με
οποιαδήποτε οφειλή.

Οι λήπτες της ενίσχυσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.
 
Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.


Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

T