Gustong makarinig ang Pampublikong Aklatan ng Long Beach mula sa iyo! Maglaan ng ilang minuto para sagutin ang mga sumusunod na katanungan para matulungan kaming maunawaan ang iyong mga gustong oras at serbisyo ng aklatan. Bago ang lahat, nagpapasalamat kami sa iyong paglahok sa mailkling survey na ito. Mahalaga at nagpapasalamat kami sa iyong feedback.

English - Spanish - Khmer

Question Title

* 1. Piliin ang Pampublikong Aklatan ng Long Beach na pinakamadalas mong gamitin:

T