1. Informacije o preduzeću

 
12% of survey complete.
Poštovani,

Cilj istraživanja je da se utvrde ključni faktori uspešnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji kako bi se definisale mere za povećanje konkurentnosti ovog sektora.

Upitnik koji je pred vama je namenjen vlasnicima, menadžerima i zaposlenima u sektoru malih i srednjih preduzeća. Upitnik se razlikuje u zavisnosti da li ga popunjavaju menadžeri, vlasnici ili zaposleni.
Rezultati dobijeni ovim istraživanjem će biti isključivo korišćeni u naučno istraživačke svrhe i za potrebe međunarodnih projekata koji nas očekuju u sledećem periodu.

Upitnik koji je pred Vama ne predstavlja nikakav test znanja niti test sposobnosti. Ovde nema tačnih i netačnih ili vrednih i manje vrednih odgovora. Svi odgovori su dobri ako izražavaju Vaše pravo mišljenje.

Question Title

* 1. Navedite:

Question Title

* 2. Šta od ponuđenog najbolje odgovara vašoj ulozi u vašoj organizaciji?

T