goldie-white

Hvala vam što ste učestvovali u ovoj anketi.

Želite li da pravite svoje ankete?

Prikupljajte mišljenja od klijenata, zaposlenih, potencijalnih klijenata i ostalih. Na osnovu stečenih uvida možete da donosite bolje odluke zasnovane na podacima.

Group of people

Koje pogodnosti ne pruža vaša kompanija?

Ljudi vole pogodnosti koje im pruža radno mesto. Pošaljite anketu da biste saznali da li zaposlenima i potencijalnim kandidatima pružate podsticaje koje žele.

SAZNAJTE

Da li su vaši klijenti zadovoljni?

83% preduzeća koja sebe opisuju kao „uspešna“ aktivno mere zadovoljstvo klijenata.

Počnite sad

95% kompanija sa liste Fortune 500 se oslanja na SurveyMonkey za dobijanje podataka od ljudi