goldie-white

Hvala vam što ste učestvovaliu ovoj anketi.

Želite kreirati svoje ankete?

Prikupite mišljenja svojih klijenata, zaposlenika, mogućih klijenata i još mnogo više. Koristite svoja saznanja da donesete bolje odluke zasnovane na objektivnim podacima.

Group of people

Kakve povlastice ne nudi Vaša kompanija?

Zaposlenici vole povlastice koje nudi poslodavac. Pošaljite upitnik i saznajte da li nudite poticaje koji privlače i zadržavaju uposlenike u Vašoj kompaniji.

SAZNAJTE

Da li su Vaši kupci zadovoljni?

83% poslovnih subjekata koji svoj rad opisuju kao "uspješan" aktivno provjeravaju zadovoljstvo kupaca njihovom uslugom.

POČNITE

95% Fortune 500 se oslanja na SurveyMonkey kako bi dobili važne informacije o ljudima