goldie-white

Ви благодариме што ја пополнивте оваа анкета.

Сакате да создавате сопствени анкети?

Добивајте мислења од клиентите, вработените, потенцијалните соработници итн. Користете ги добиените мислења за да донесувате подобри одлуки.

Group of people

Кои погодности и недостасуваат на вашата компанија?

Луѓето обожаваат погодности на работа. Испратете анкета за да дознаете дали на вработените и на потенцијалните кандидати им ја нудите посакуваната мотивација.

ДОЗНАЈТЕ

Дали вашите клиенти се задоволни?

83% од компаниите што се опишуваат себеси како „успешни“, активно го испитуваат задоволството кај клиентите.

ЗАПОЧНЕТЕ

95 % од компаниите во Fortune 500 го користат SurveyMonkey за анкети пополнети од луѓето