÷

Благодарим ви, че участвахте в тази анкета.

Желаете да създадете своя собствена анкета?

Узнайте какво мислят вашите потенциални потребители, клиенти, служители. Изпратете до 10 въпроса на 100 души – незабавно, безплатно.

Group of people

Кой е бонусът, който липсва във Вашата компания?

Хората обичат бонусите за своята работа. Изпратете анкета, за да разберете дали предлагате поощренията, желани от служителите и потенциалните кандидати.

РАЗБЕРЕТЕ

Удовлетворени ли са Вашите клиенти?

83% от компаниите, които се самоопределят като „успешни“, активно мерят удовлетвореността на клиентите.

Започнете сега

98% от компаниите в списъка Fortune 500 разчитат на SurveyMonkey за People Powered Data