این تحقیق در حال حاضر بسته شده است.
می‌خواهید نظرسنجی‌های خودتان را ایجاد کنید؟
نظرات مشتریان و کارمندان، دیدگاه‌ها و مواردی از این دست را جمع‌آوری کنید. با استفاده از گزارش‌های فراگیر خود، تصمیمات بهتر و داده‌محوری را اتخاذ کنید.
با کلیک روی «ایجاد حساب رایگان» یا Facebook یا Google، با شرایط استفاده و اعلان حریم خصوصی موافقت می‌کنید. همچنین موافقت می‌کنید که اطلاعات و پیشنهادهای مربوط به خدمات ما را از طریق ایمیل دریافت کنید. شما می‌توانید در هر زمان که بخواهید در صفحه «حساب من» از دریافت این ایمیل‌ها انصراف دهید.

آیا شرکت شما فاقد مزایای کلیدی است؟

افراد عاشق مزایای کاری خود هستند. با ارسال یک پرسشنامه بفهمید که آیا مشوق‌های موردنظر کارمندان و کاندیدهای احتمالی را به آنها می‌دهید یا خیر.

کسب و کار خود را ارتقاء دهید

به راهکارهای قدرتمندی دسترسی پیدا کنید که به شما کمک می‌کنند از مشتریان، مشتریان احتمالی و کارمندان خود بازخوردها را سریع دریافت کنید.

95‏٪ شرکت‌های حاضر در فهرست فرچون 500 برای کسب داده‌های تولیدشده توسط افراد از SurveyMonkey استفاده می‌کنند