This survey is closed. In case of questions please contact: research@efcni.org
Сакате да создавате сопствени анкети?
Добивајте мислења од клиентите, вработените, потенцијалните соработници итн. Користете ги добиените мислења за да донесувате подобри одлуки.
Ако кликнете „Создајте бесплатна сметка“ или Facebook или Google, се согласувате со Условите за користење и Известувањето за приватност. Се согласувате и да добивате информации и понуди за нашите услуги преку е-пораки. Во секое време може да ги откажете овие е-пораки преку страницата „Моја сметка“.

Дали на вашата компанија ѝ недостасуваат клучни поволности?

Луѓето сакаат да имаат поволности на работа. Испратете анкета за да дознаете дали ги нудите поволностите што вработените и кандидатите за вработување ги сакаат.

Унапредете го вашиот бизнис

Добијте пристап до функционални решенија што ќе ви помогнат брзо да прибирате повратни информации од клиентите, потенцијалните клиенти и вработените.

95 % од компаниите во Fortune 500 го користат SurveyMonkey за анкети пополнети од луѓето