Esta encuesta está cerrada. Comunícate con la persona responsable para pedir asistencia.
Zeure inkestak sortu nahi dituzu?
Bildu bezero, langile, bezero potentzial eta bestelakoen iritzia. Erabili estatistikak datuetan oinarritutako erabaki hobeak hartzeko.
“Sortu doako kontua”, Facebook edo Google sakatzen baduzu, onartu egingo dituzu Erabilera-baldintzak eta Pribatutasun-oharra. Gure zerbitzuekin erlazionatutako informazioa eta eskaintzak posta elektroniko bidez jasotzea ere onartuko duzu. "Nire kontua" orrian aukera dezakezu mezu elektroniko hauek ez jasotzea.

Enpresak ez ditu pizgarri garrantzitsuak?

Jendeari asko gustatzen zaizkio laneko pizgarriak. Bidali inkesta bat langileek eta balizko hautagaiek nahi dituzten pizgarriak eskaintzen ari zaren jakiteko.

Eraman zure negozioa hurrengo mailara

Eskuratu bezeroen, bezerogaien eta langileen iritzia bizkor biltzen lagunduko dizuten konponbide ahaltsuak.

Fortune 500eko % 95ek SurveyMonkey erabiltzen dute jendeak sortutako datuak (People Powered Data®) erabiltzerakoan