Αξιολόγηση του Οικοσκοπίου (www.Oikoskopio.gr)
Η αξιολόγηση του Οικοσκοπίου έχει ολοκληρωθεί.
Μπορείτε πάντα να ζητήσετε διευκρινήσεις, να καταθέσετε προτάσεις ή και να σχολιάσετε το Οικοσκόπιο στη διεύθυνση oikoskopio@wwf.gr.
Ευχαριστούμε πολύ!
η ομάδα του Οικοσκοπίου
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!