Ankieta dotycząca literatury, materiałów dla służebnych i tematów do dyskusji w NA

Po raz czwarty dołączamy ankietę do Wniosków na Konferencję Światową (CAR), która ma pomóc nam ustalić priorytety dotyczące literatury zdrowieniowej, materiałów dla służebnych i tematów do dyskusji w NA. Wyniki ankiety pomogą delegatom wybrać tematy do dyskusji i ustalić kolejność prac nad ulotkami IP oraz materiałami dla służebnych na nadchodzący cykl konferencyjny.

Prosimy członków NA, by wypełnili ankietę online upublikowaną na stronie www.na.org/surveys do 1 kwietnia 2023 r., a my przekażemy wyniki uczestnikom Konferencji Światowej do rozważenia. Prosimy również uczestników konferencji, by zebrali odpowiedzi członków swoich regionów. Przekażemy pozostałym również te odpowiedzi.  

Cztery pozycje w niniejszej ankiecie pochodzą z wniosków zaaprobowanych już na wcześniejszych Konferencjach Światowych – są one zaznaczone na niebiesko, a do tytułu dodano gwiazdkę. Data w nawiasie pokazuje, w którym roku został przegłosowany ten wniosek. Większość pozostałych pomysłów to tematy przeniesione z poprzednich trzech ankiet. Dodaliśmy też pomysły pochodzące z wniosków od regionów i zon, które zostały opublikowane we wnioskach na Konferencję Światową 2023, a także te otrzymane od czasu ostatniej konferencji w rozmowach, e-mailach, telefonach, podczas warsztatów i w ramach informacji zwrotnych w procesie planowania.

Ankieta robi się coraz dłuższa i może wydawać się nieco przytłaczająca. Aby rozmiar list tematów był praktyczny, staraliśmy się pogrupować podobne pomysły i usunęliśmy niektóre pozycje, które w poprzednich ankietach CAR były najrzadziej wybierane. Odpowiedzi z krótszą listą tematów dadzą uczestnikom konferencji wyraźniejszy obraz tego, co jest właściwym kierunkiem.

Po zebraniu wszystkich pomysłów przekazaliśmy uczestnikom konferencji wstępną wersję ankiety do wglądu i tam, gdzie było to możliwe, wzięliśmy pod uwagę zaproponowane przez nich zmiany. Niektórzy uczestnicy konferencji wspominali, że chcieliby, aby lista była jeszcze krótsza i proponowali, by z czasem wypracować rozwiązanie, które pozwoliłoby im wspólnie podejmować decyzję o odrzucaniu list z ankiety CAR. Póki co będziemy wdzięczni za poświęcenie czasu na zapoznanie się z dostępnymi opcjami i pomoc w ustaleniu priorytetów.

Pandemia wprowadziła zmiany w całym NA. W Służbach Światowych, zakres prac, które jesteśmy w stanie wykonać zmienił się, a wraz z nim priorytety dotyczące tego, co jest potrzebne. Podstawowe informacje o mitingach online to przykład priorytetowej pozycji, której pierwszą kolejność nadano podczas Konferencji Światowej, choć wcześniej jej ustalono podczas Konferencji, że pierwszy materiał, który ma powstać, to Podstawowe informacje o Wsparciu Grup (FD). Spodziewamy się, że ta ankieta pomoże nam wszystkim zrozumieć, czego najbardziej potrzebują członkowie Wspólnoty i struktury służb. Jak mówi temat tegorocznej Konferencji, naprawdę Tworzymy naszą Przyszłość. Mamy nadzieję, że członkowie NA wezmą udział w tym procesie i zachęcą do tego innych.

Question Title

* 1. Odpowiadam:

T