Question Title

* 1. Tytuł pracy konkursowej

Question Title

* 2. Nazwa i adres szkoły/grupy lokalnej

Question Title

* 3. Imię i nazwisko lidera/liderki bądź opiekuna/opiekunki grupy

Question Title

* 4. Imiona i nazwiska wszystkich autorów i autorek pracy konkursowej

Question Title

* 5. Adresy e-mail wszystkich autorów i autorek pracy konkursowej 

Question Title

* 6. Krótkie streszczenie opisu fabuły (10 - 15 zdań)

Question Title

* 7. Oświadczenie

Question Title

* 8. Zgoda

Po przesłaniu formularza nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę projektu START THE CHANGE! 

T