1. Welkom

Mijn naam is Brechtje Silvius en ik schrijf mijn masterscriptie over contracten voor weidevogelbeheer. 
 
Een alternatief voor de huidige, op maatregelen gebaseerde beheercontracten is een op resultaten gebaseerd beheercontract. De voorwaarde voor succes is een breed draagvlak onder beheerders. Daarom is uw mening belangrijk! De vraag die we met dit onderzoek proberen te beantwoorden is: 
 
Zou u bereid zijn deel te nemen aan resultaatgericht weidevogelbeheer en zo ja, onder welke voorwaarden?

We stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst invult. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot een persoon. Deelname is niet verplicht. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft: brechtje.silvius@wur.nl


Dit onderzoek is onderdeel van het EFFECT project van de Europese Unie. Voor meer informatie klik hier.

 
3% of survey complete.

T