Zapraszamy do drugiej ankiety Lokalnych Narzędzi Służb, będzie ona dostępna do 31 maja 2021r. Ankieta porusza zagadnienie połączenia mityngów wirtualnych z resztą wspólnoty NA. Zachęcamy Was do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami podczas odpowiadania na te pytania. Możecie wypełnić ankietę indywidualnie lub w grupie, jak również podczas spotkania służebnych w czasie jakiegoś wydarzenia. 

Używamy terminu mityngi wirtualne w odniesieniu do mityngów online, telefonicznych, na czacie -słowem wszystkich mityngów, na których nie spotykamy się fizycznie, jak również hybrydowych na których są osoby uczestniczące zdalnie.
Po pierwsze chcielibyśmy Was zapytać o status mityngów wirtualnych i czy powinny być uznawane jako grupy NA.

Książeczka Grupy opisuje:

Co to jest grupa NA?
Dwóch lub więcej uzależnionych, którzy spotykają się, aby pomóc sobie w utrzymywaniu czystości, może stworzyć grupę Anonimowych Narkomanów. Te sześć, opierających się na naszych Tradycjach, punktów1 opisuje grupę NA:
1. Wszyscy członkowie grupy są uzależnieni od narkotyków. Każdy uzależniony od narkotyków ma prawo członkostwa.
2. Grupa jest samowystarczalna finansowo.
3. Jedynym celem grupy jest pomoc uzależnionym od narkotyków w zdrowieniu poprzez stosowanie Dwunastu Kroków Anonimowych Narkomanów.
4. Grupa nie jest powiązana z żadnymi organizacjami spoza NA.
5. Grupa nie przyjmuje stanowiska wobec problemów spoza wspólnoty.
6. Oddziaływanie grupy na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamie.

Question Title

* 1. Czy uważasz, że mityngi wirtualne spełniają kryteria bycia grupą NA opisane w Książeczce Grupy?

T