Добредојдовте на формуларот за поднесување на документи во електронски формат!

Истиот е во склоп на Повик за дизајнирање на прототип на велосипедски паркинг. Целиот повик можете да го пронајдете на: https://www.skopjelab.mk/velosipedski-parking/

Повикот е отворен за сите (индивидуи, тимови и правни лица), а особено се поттикнуваат пријави од мултидисциплинарни тимови кои посебно ќе се вреднуваат, а кои што ќе достават финален продукт кој што вклучува:
  • Дизајн на модул за велосипедски паркинг + опис на технички карактеристики/спецификации
  • Дизајн на локацијата (вело пјацета)  на која ќе се постави модул за велосипедскиот паркинг
  • Предлог буџет за изведба
Краен рок за аплицирање: 6ти Април 2020, 16:00 часот
Контакт и прашања
За сите прашања околу повикот Ве молиме обратете се на:
  • Лице за контакт за содржината на повикот: Софија Богева, Координатор на Скопје Лаб, тел: 076 496 696, емаил: sofija.bogeva@innovationlab.mk
  • Техничка поддршка за апликациската форма: Николчо Гошев, моб: 071 335 141, емаил: nikolco.gosev@innovationlab.mk
Основни информации - Одговорно лице

Question Title

* Име и презиме

Question Title

* Возраст

Question Title

* Е-адреса

Question Title

* Контакт број

Question Title

* Пол

Question Title

* Образование

Question Title

* Занимање

Податоци за останатите членови

Доколку се пријавувате како тим, потребно е информациите од предходното поле, да ги наведете и за останатите членови.

Question Title

* Податоци

Квалификации 

Question Title

* Кратко резиме (портфолио - да не надминува 3 страни).

Доколку аплицирате како тим, за секој член на тимот треба да се достави кратко резиме или едно сумарно. Резимето треба да содржи информации за професионални квалификации на апликантот или апликантите доколку е тим, нивно претходно искуство, информации за добиени признанија/награди и линкови до претходни проекти/дела.

Максимална големина за прикачување: 16MB. Препорачуваме да ги скенирате и ги компресирате/поврзете сите заедно во .zip формат

Само датотеки од тип PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Изберете датотека

Question Title

* Изјава за сериозност и достапност

Изјавата треба да биде потпишана од апликантот, а доколку е тим од одговорното лице на тимот и скенирано да се прикачи во апликациската форма.

Линк за преземање: https://cutt.ly/Htj2o6w

Максимална големина за прикачување: 16MB

Само датотеки од тип PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Изберете датотека

Question Title

* Поле за прикачување дополнителни материјали

Искористете го ова поле за прикачување на дополнителни материјали, доколку имате потреба.

Максимална големина за прикачување: 16MB

Само датотеки од тип PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Изберете датотека

Question Title

* Дали има нешто што не прашавме а што би сакале да го споделите со нас?

T