Käesolev online küsitlus on osa Euroopa Liidu poolt toetatud partnerlusprojektist “The Unsung Hero Dialogues”, mida rahastatakse programmist “Europe for Citizens”. Me oleme rühm hariduse alal tegutsevaid organisatsioone ja aktiviste seitsmest riigist, kellel on Euroopa koostööprojektides osalemise kogemus, ning kes tegelevad inimõiguste propageerimise, mitteformaalse hariduse ja sotsiaal-kultuuriliste küsimustega. Küsitluse eesmärk on saada paremaid ja sügavamaid andmeid töö- ja töötingimuste kohta kodanikuühiskonnas üle Euroopa. Rohkem infot projekti kohta leiad siit.

“Kodanikuühiskonna töötajate” all mõistame me selle küsimustiku seisukohast iga isikut, kes on seotud kodanikuühiskonnaga, vaatamata ametlikult määratletud töötamise staatusele: nt vabatahtlikud, vabakutselised, töötajad või tööandjad, konsultandid, treenerid jne. 

Meie kogemuse järgi kulub selle küsimustiku täitmisele 15 minutit, ning loomulikult olete te sellega meile kõnealusest valdkonnast põhjalikuma ülevaate saamisel suureks abiks. 

Mis saab teie vastustest pärast küsimustele vastamist?

Esiteks kinnitame, et vastused jäävad anonüümseteks. Me säilitame saadud andmeid hoolsalt kogu projekti kestel kuni aruande esitamiseni 31. detsembril 2021. Hindame teie usaldust ja kaitseme teie privaatsust, järgides Euroopa Liidu regulatsiooni 2016/679 (Isikuandmete kaitse üldmäärus). Kogutud andmeid ei müüda ega jagata kolmandatele osapooltele, kes ei ole seotud meie projektiga. 

Andmeid kasutatakse paneeluuringus, millega ei selgitata välja üksnes kodanikuühiskonna organisatsioonides töötamise tingimusi, vaid ka strukturaalseid väljakutseid, milliseid kodanikuühiskonna organisatsioonides töötavad inimesed kogevad. Projekti tulemuste põhjal korraldame me kodanikuühiskonna organisatsioonides töötavate inimeste jaoks suutlikkuse tõstmise koolituse, mis toimub oktoobris 2020 Mühlhausenis, Saksamaal. Seejärel töötame me välja konkreetsed poliitilised soovitused, mis edastatakse riikide ja Euroopa struktuuridele arvestamiseks seadusloomes, nt Euroopa Parlamendi Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogule, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile.

Kui teil on küsimusi projekti kohta, palun võtke ühendust projekti meeskonnaga aadressil uhd@cge-erfurt.org.

Suur tänu!

T