INTRODUCERE

Ministerul Educației Naționale este interesat să afle opiniile dvs. cu privire la temele pentru acasă pe care le primesc elevii. Vă rugăm să ne acordați sprijinul și să ne împărtășiți experiența dvs. și a copiilor dvs. în legătură cu acest subiect. Vă asigurăm că răspunsurile dvs. nu vor fi transmise altor persoane, chestionarul fiind anonim (nu se solicită nume sau alte date de identificare).

Atunci când vă gândiți la teme, în completarea acestui chestionar, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

·         rezolvarea de sarcini de lucru prin teme scrise (de exemplu: exerciţii, probleme, referate, analize, compuneri, prezentări, desene etc.), inclusiv cu ajutorul calculatorului;

·         realizarea de proiecte sau alte activități practice (desene, colaje, machete, experimente, observări directe etc.);

·         învăţarea unor conținuturi predate la clasă (pe baza notiţelor din caiet şi/sau a textelor din manuale sau din alte resurse de învățare).

Este necesar să aveți în vedere atât temele curente, realizate în cadrul unei săptămâni, cât și temele care presupun o activitate ce se derulează într-un timp mai îndelungat (de exemplu, cititul unui roman, realizarea unui proiect sau referat mai amplu etc.), ca activitate individuală sau ca activitate de grup, prin colaborarea cu alți colegi.

Dacă aveți mai mulți copii la școală, vă rugăm să răspundeți referindu-vă la situațai școlară a unuia dintre ei.

Vă mulţumim pentru colaborare!

T