INTRODUCERE

Ministerul Educației Naționale este interesat să afle opiniile elevilor cu privire la temele pentru acasă. Te rugăm să ne acorzi sprijinul și să ne împărtășești experiența ta în legătură cu acest subiect. Opiniile şi sugestiile tale sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea activităților de predare-învățare-evaluare. Te rugăm să răspunzi la toate întrebările următoare, bifând varianta corespunzătoare opiniei tale. Te asigurăm că răspunsurile tale nu vor fi transmise altor persoane, chestionarul fiind anonim (nu ți se solicită nume sau prenume sau alte date de identificare).

Atunci când te gândeşti la teme, în completarea acestui chestionar te rugăm să ai în vedere următoarele aspecte:

·         rezolvarea de sarcini de lucru prin teme scrise (de exemplu: exerciţii, probleme, referate, analize, compuneri, prezentări, desene etc.), inclusiv cu ajutorul TIC;

·         realizarea de proiecte sau alte activități practice (desene, colaje, machete, experimente, observări directe etc.);

·         învăţarea unor conținuturi predate la clasă (pe baza notiţelor din caiet şi/sau a textelor din manuale sau din alte resurse de învățare).

Este necesar să ai în vedere atât temele curente, realizate în cadrul unei săptămâni, cât și temele care presupun o activitate ce se derulează într-un timp mai îndelungat (de exemplu, cititul unui roman, realizarea unui proiect sau referat mai amplu etc.), ca activitate individuală sau ca activitate de grup, prin colaborarea cu alți colegi.

Îți mulţumim pentru colaborare!

T