Thriving in Place đang thực hiện cuộc khảo sát Đánh giá nhu cầu của cộng đồng trên toàn thành phố để hiểu rõ các rào cản cũng như nhu cầu về công nghệ của người khuyết tật và người lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên) ở San Francisco trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thriving in Place sẽ chia sẻ kết quả nghiên cứu với Department of Disability and Aging Services (Sở Dịch vụ dành cho người khuyết tật và người cao tuổi – DAS) và Mayor’s Office on Disability (Văn phòng hỗ trợ người khuyết tật của Thị trưởng – MOD) như một nỗ lực ứng phó với COVID-19
ở San Francisco. 

Cuộc khảo sát này thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng để Thành phố dùng làm cơ sở khi tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận Internet, các thiết bị và nguồn hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật số cần thiết để giúp người dân nắm bắt thông tin, tiếp cận dịch vụ, khám sức khỏe trực tuyến, kết nối với gia đình và bạn bè cũng như tham gia các hoạt động trực tuyến. 

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của người khuyết tật, người cao tuổi (trên
60 tuổi), thanh niên trong độ tuổi chuyển tiếp (18–24), cựu chiến binh, người vô gia cư hoặc cha mẹ của trẻ em khuyết tật!

Nếu bạn muốn được hỗ trợ hoàn thành cuộc khảo sát này hoặc muốn hẹn lịch khảo sát qua điện thoại, vui lòng gửi email tới địa chỉ DigitalEquity@TipSf.org hoặc gọi tới số 415-593-8129

Để biết thêm thông tin về Thriving in Place và dự án Đánh giá nhu cầu về công nghệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ DigitalEquity@tipsf.org hoặc truy cập trang web www.tipsf.org/digital-equity

Xin lưu ý rằng cuộc khảo sát này là hoàn toàn tự nguyện và tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được giữ bí mật. Bạn có thể bỏ qua những câu hỏi bạn không muốn trả lời. 

Hoàn thành cuộc khảo sát này để được tham gia để giành được Thẻ quà tặng trị giá $ 50!
PHẦN 1: Phần đầu tiên này hỏi bạn về việc truy cập vào các thiết bị (như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) và Internet.

Question Title

* 1. Bạn có quyền truy cập vào những loại thiết bị nào (như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh)? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 2. Bạn truy cập Internet bằng cách nào? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 3. Nếu bạn hiện không có quyền truy cập Internet, bạn có muốn được sử dụng không? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 4. Trước khi xảy ra COVID-19, bạn có sử dụng phòng máy công cộng làm nguồn truy cập Internet chính của mình không (như tại thư viện, trung tâm cộng đồng hoặc phòng công nghệ khác)?

Question Title

* 5. Nhu cầu sử dụng công nghệ của bạn đã thay đổi như thế nào kể từ khi COVID-19 bùng phát?

PHẦN 2: Phần này hỏi bạn về việc tiếp cận các dịch vụ trong đại dịch COVID-19.

Question Title

* 6. Bạn cần dịch vụ nào nhất trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 7. Công nghệ có phải là rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ này không?

Question Title

* 8. Bạn không thể nhận những dịch vụ nào mà bạn muốn tiếp cận? (Đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp.)

PHẦN 3: Phần này hỏi bạn về những rào cản hoặc thách thức về công nghệ mà bạn phải đối mặt trong đại dịch COVID-19.

Question Title

* 9. Bạn phải đối mặt với những rào cản hoặc thách thức nào trong việc sử dụng Internet? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp):

PHẦN 4: Phần này hỏi bạn về mức độ sử dụng thành thạo Internet và các thiết bị (như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh). 

Question Title

* 10. Vui lòng cho chúng tôi biết bạn sử dụng Internet như thế nào (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp):

Question Title

* 11. Bạn có ai đó có thể trợ giúp (thành viên gia đình, bạn bè hoặc nhà cung cấp dịch vụ) nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng máy tính không?

PHẦN 5: Phần này hỏi về cách bạn duy trì liên lạc với gia đình, bạn bè, tham gia các hoạt động xã hội trực tuyến và tiếp cận các dịch vụ trong đại dịch COVID-19.

Question Title

* 12. Bạn nhận thông tin về những dịch vụ bạn cần trong đại dịch COVID-19 (như thông tin về vắc-xin, nhà ở hoặc tiếp cận thực phẩm) bằng cách nào (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp):

Question Title

* 13. Trong năm COVID-19 vừa qua, bạn có tham gia vào hoạt động xã hội trực tuyến nào không (như lớp học nghệ thuật trực tuyến, sự kiện trực tuyến hoặc hoạt động nhóm trực tuyến)?

Question Title

* 14. Bạn đã từng sử dụng các nền tảng hội nghị truyền hình như Zoom hoặc Google Meet để kết nối với người khác chưa? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

PHẦN 6: Phần tiếp theo này hỏi bạn về việc tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế trong đại dịch COVID-19.

Question Title

* 15. Trong đại dịch COVID-19, bạn có bỏ lỡ cuộc hẹn khám sức khỏe quan trọng nào hoặc có phải hoãn việc chăm sóc hay điều trị không?

Question Title

* 16. Bạn có nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc sức khỏe tâm thần nào thông qua các cuộc hẹn qua điện thoại hoặc video (chăm sóc từ xa) trong COVID-19 không?

Question Title

* 17. Bạn gặp những khó khăn nào trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế thông qua thăm khám qua video hoặc điện thoại (khám bệnh từ xa)?

PHẦN 7: Phần này hỏi bạn về việc sử dụng công nghệ Hỗ trợ hoặc Thích ứng.

Question Title

* 18. Bạn có biết thuật ngữ Công nghệ hỗ trợ không? (Công nghệ hỗ trợ hay AT đề cập đến các tài liệu, thiết bị, công cụ, đồ vật hoặc thiết bị giúp các cá nhân sống độc lập hơn)

Question Title

* 19. Bạn hiện có sử dụng Công nghệ hỗ trợ nào không (như trình đọc màn hình, ZoomText, màn hình chữ nổi hoặc các ứng dụng hỗ trợ tiếp cận trên điện thoại của bạn)?

Question Title

* 20. Nếu dùng công nghệ hỗ trợ hoặc thích ứng, bạn có muốn sử dụng dịch vụ nào khác không? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

PHẦN 8: Phần này mời bạn chia sẻ quan điểm hoặc suy nghĩ bổ sung.

Question Title

* 21. Bạn có muốn chia sẻ điều gì khác về những khó khăn với công nghệ trong đại dịch COVID-19 không?

Question Title

* 22. Vui lòng cung cấp mọi đề xuất hoặc ý tưởng của bạn cho các chương trình hoặc dịch vụ công nghệ dành cho người cao tuổi và người lớn khuyết tật ở San Francisco.

PHẦN 9: Thông tin nhân khẩu học 

Trong phần này, chúng tôi muốn bạn chia sẻ một số thông tin cá nhân nhằm đảm bảo rằng chúng tôi tiếp nhận được ý kiến từ nhiều cộng đồng người khuyết tật và người cao tuổi tại San Francisco. Xin nhớ rằng cuộc khảo sát này là hoàn toàn bí mật.

Question Title

* 23. Vui lòng chọn mô tả đúng nhất với bạn. (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 24. Mô tả nào đúng với dân tộc hoặc chủng tộc của bạn nhất?

Question Title

* 25. Ngôn ngữ ưu tiên của bạn là gì?

Question Title

* 26. Bạn có coi mình là người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, chưa xác định giới tính, liên giới tính hay vô tính không?

Question Title

* 27. Bạn xác định mình thuộc giới tính nào (nếu có)?

Question Title

* 28. Bạn đã từng phục vụ tại ngũ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Đội Vệ binh Quốc gia hoặc trong một đơn vị dự bị quân đội chưa?

Question Title

* 29. Bạn bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 30. Thu nhập hộ gia đình hàng năm hiện tại trước thuế của bạn là bao nhiêu?

Question Title

* 31. Bạn cư trú theo hình thức nào?

Question Title

* 32. Mã Zip (Nhập mã zip 5 chữ số. Nếu đang là người vô gia cư, vui lòng
nhập 00000)

Question Title

* 33. Chúng tôi muốn đảm bảo tiếp cận được nhiều người nhất có thể trong cộng đồng người khuyết tật tại San Francisco. Vui lòng cho biết loại
hình khuyết tật của bạn? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 34. Tình trạng nghề nghiệp của bạn là gì? (Chọn tất cả câu trả lời phù hợp)

Cảm ơn bạn đã hoàn thành khảo sát này! 
Câu trả lời của bạn rất có ý nghĩa và chúng tôi cảm ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ cũng như trải nghiệm của mình. 

Để biết thêm thông tin về Thriving in Place và dự án Đánh giá nhu cầu về công nghệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ DigitalEquity@tipsf.org hoặc gọi tới số 415-593-8129 hoặc truy cập trang web www.tipsf.org/digital-equity

Nếu bạn muốn tham gia rút số để nhận thẻ quà tặng trị giá 50 USD, vui lòng cung cấp tên, email và số điện thoại của bạn bên dưới. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn nếu bạn trúng số. Người trúng số sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc email. Có tổng cộng năm (5) thẻ quà tặng.

Question Title

* 35. Thông tin liên hệ không bắt buộc: Vui lòng cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

0 of 35 answered
 

T