Screen Reader Mode Icon
A szociális területen diplomát szerzők száma az utóbbi évtizedben tizedére esett vissza, miközben a professzionálisan működő szociális szolgáltatások iránti fokozódó társadalmi igény és az ehhez kapcsolódó összetett követelményrendszer korszerű, magas szintű szakmai, vezetői és menedzsment tudást igényel a terepen dolgozó szakemberektől.

Erre reagálva az új szakirányú továbbképzés célja a szociális szolgáltatások területén jelentkező irányítói, vezetői, szervezői feladatok támogatása, azok hatékony és innovatív ellátására való felkészítés, korszerű ágazati és menedzsment ismeretek, technikák gyakorlatorientált átadása, vezetői szemlélet formálása.

A programra olyan jelentkezőket várunk, akik legalább alapszintű szakon szereztek oklevelet a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi, a jogi- és igazgatási, a gazdaságtudományi, valamint az orvos- és egészségtudományi területek valamelyikén, de mindenekelőtt elkötelezettek a szociális szakma alapértékei, célkitűzései mellett.

Célunk, hogy a hallgatók a képzés teljesítésével képessé váljanak

- egy szociális szervezet tevékenységeit, szolgáltatásait az igénybevevők szükségleteihez igazítani;
- a szociális ágazaton belüli társszakmák aktoraival való együttműködések aktív kialakítására, közös megoldások fejlesztésére;
- a szociális ágazaton belüli szinergiák felismerésére és kiaknázására;
- az ágazati jövőkép keretei között egyes szolgáltatások jövőbeni működési lehetőségeinek áttekintésére;
- szolgáltatási szintű stratégia és jövőkép megfogalmazására, illetve annak tervszerű megvalósítására, irányítására;
- saját intézményi környezetük elemzésére, a szervezeti működésben a kritikus pontok és fejlesztési célok, teendők meghatározására, valamint saját intézményükben a kritikus folyamatok azonosítására, elemzésére és optimalizálási javaslatok megfogalmazására;
- a gazdasági folyamatokra vonatkozó elméletek és módszerek alapján a tények részletes elemzésére, alapvető összefüggések feltárására.

Question Title

* 1. Résztvevő neve:(a személyi igazolványban szereplő teljes név)

Question Title

* 2. Születési név:

Question Title

* 3. Születési ország:

Question Title

* 4. Születési hely:

Question Title

* 5. Születési idő:

Question Title

* 6. Anyja születéskori neve:

Question Title

* 7. Állampolgárság: (kettős állampolgárság esetén mindkettő)

Question Title

* 8. Nemzetiség:

Question Title

* 9. Személyi igazolvány szám: (magyar állampolgárok esetén)

Question Title

* 10. Adóazonosító:

Question Title

* 11. TAJ szám (magyar állampolgárok esetén)

Question Title

* 12. Állandó lakcím:

Question Title

* 13. Ideiglenes lakcím:

Question Title

* 14. Értesítési (levelezési) cím:

Question Title

* 15. Útlevélszám: (külföldi állampolgárok esetén)

Question Title

* 16. Tartózkodási jogcím: (külföldi állampolgárok esetén)

Question Title

* 17. Bankszámlaszám:

Question Title

* 18. Mobiltelefon szám:

Question Title

* 19. E-mail cím:

Question Title

* 20. Munkahely neve:

Question Title

* 21. Munkahely címe:

Question Title

* 22. Működési nyilvántartási szám: (amennyiben szociális szolgáltatásban dolgozik)

Question Title

* 23. Iskolai végzettség (szak) megnevezése:

Question Title

* 24. Előképzettség helye, intézmény megnevezése:

Question Title

* 25. Oklevél száma, oklevél nyomdai száma:

Question Title

* 26. Diploma másolatok feltöltése (Pdf)

Csak PDF fájltípusok.
Fájl kiválasztása

Question Title

* 27. Motivációs levél feltöltése (PDF)

Csak PDF fájltípusok.
Fájl kiválasztása

Question Title

* 28. Fénykép feltöltése (Igazolványkép)

Csak PDF fájltípusok.
Fájl kiválasztása

Question Title

* 29. Az aktuális egyetemi járványügyi szabályok szerint, csak érvényes védettségi igazolással lehet aktív hallgatója a Semmelweis Egyetemnek, ami a tanév elindulásáig még változhat.
Így, amennyiben felvételt nyer képzésünkre, úgy a beiratkozáshoz magával kell hoznia a hatályos járványügyi szabályok szerinti érvényes védettségi igazolását.

Kérjük nyilatkozzon, hogy rendelkezik-e COVID-19 oltással?

Question Title

* 30. Hozzájárulok, hogy a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző Tudásközpont hírlevél formájában értesítést küldjön számomra az induló képzéseiről, eseményeiről.

Question Title

* 31. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy adataim a valóságnak megfelelnek.

Question Title

* 32. Kérjük, olvassa el a SE Adatvédelmi Szabályzatát és adja hozzájárulását, hogy a fent szereplő adatait a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ a felvételi eljárás során felhasználja és kezelje.

Question Title

* 33. Mai dátum

0/33 megválaszolva
 

T