Question Title

Obrázek
Vážení spoluobčané,

v rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Šumperka probíhá dotazníkové šetření. Jeho cílem je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy a kam si přejete město v budoucnu směřovat.

Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám  v rámci tohoto průzkumu sdělíte.

Předem velmi děkujeme za Vaše odpovědi,

Realizační tým tvorby Strategického plánu
A. CELKOVÝ DOJEM

Question Title

* Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními?

  Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
Souhlasím, že Šumperk je příjemné místo pro život?
Souhlasím, že se mi v Šumperku žije dobře a neuvažuji a ani dříve jsem neuvažoval/-a o odstěhování?
Souhlasím, že město Šumperk aktivně usiluje o svůj rozvoj, investuje do zkvalitnění života ve městě a aktivně vyhledává další finanční zdroje pro financování potřeb města (např. dotace ČR a EU)?
Souhlasím s tím, že město Šumperk má dobrou pověst?
Souhlasím s tím, že je město Šumperk pozitivně vnímáno investory?

Question Title

* Co si myslíte, že by vedení města mělo udělat pro jeho lepší vnímání?

T