Borang soal selidik ini bertujuan mengkaji tahap kesedaran orang awam mengenai produk baharu SSM iaitu SSM BizTrust. Kerjasama tuan/ puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Question Title

* 1. Adakah anda tahu akan kewujudan logo di atas ?

Question Title

* 2. Adakah anda menjalankan perniagaan secara dalam talian ?

Question Title

* 3. Pernahkah anda menjalankan transaksi secara dalam talian?

Question Title

* 4. Pernahkah anda menjadi mangsa penipuan dalam talian ?

Question Title

* 5. Bagaimanakah anda mengenalpasti sesebuah perniagaan dalam talian tersebut adalah benar ?

Question Title

* 6. Sekiranya anda menjalankan perniagaan dalam talian, apakah medium yang menjadi pilihan berdasarkan aktiviti perniagaan yang dijalankan ?

Question Title

* 7. Adakah anda tahu berkenaan SSM BizTrust (jika Tidak, terus ke soalan No.10)

Question Title

* 8. Adakah fi yang dikenakan bagi setiap tahap SSM BizTrust bersesuaian / berpatutan ?  
Tahap 1 : RM 200.
Tahap 2 : RM 1,500.
Tahap 3 : RM 2,500.

Question Title

* 9. Jika TIDAK, nyatakan fi yang bersesuaian

Question Title

* 10. Adakah anda tahu bahawa perniagaan dalam talian yang berdaftar dengan SSM BizTrust melindungi hak pengguna ?

Question Title

* 11. Adakah anda tahu bahawa logo SSM BizTrust dapat membantu meningkatkan keyakinan pelanggan dalam talian ?

Question Title

* 12. Adakah anda akan mencadangkan kepada peniaga dalam talian yang lain untuk berdaftar dengan SSM BizTrust ?

T