Dziękujemy za zainteresowanie naszym badaniem. Wyniki badania są całkowicie anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie do opracowania zbiorczego.

Porosimy Cię o szczere i kompletne odpowiedzi, wypełnienie całego kwestionariusza nie zajmie Ci więcej niż 6 minut.

Question Title

* 1. Czy aktualnie pracujesz zawodowo?

 

T