Question Title

Obrázek

Question Title

* 1. Jaký typ sportu provozujete?
(označte pouze jednu odpověď)

Question Title

* 2. Jak často sportujete nebo provozujete sportovní aktivity?
(označte pouze jednu odpověď)

Question Title

* 3. Jaké časy preferujete pro sportovní aktivity?

Question Title

* 4. Jak hodnotíte ČASOVOU dostupnost sportovních aktivit ve městě?
(např. sportoviště není rezervované pro klubový trénink v čase, kdy chci/mohu sportovat)
(označte pouze jednu odpověď)

Question Title

* 5. Jak hodnotíte CENOVOU dostupnost sportovních aktivit ve městě?
(označte pouze jednu odpověď)

Question Title

* 6. Jak hodnotíte DOPRAVNÍ dostupnost sportovních aktivit ve městě?
(např. vzdálenost sportoviště od vašeho domova/práce nebo blízkost zastávky MHD, parkování)
(označte pouze jednu odpověď)

Question Title

* 7. Jste ochotni dojíždět za sportem?

Question Title

* 8. Jaký dopravní prostředek preferujete pro dojíždění za sportem?

Question Title

* 9. Jak hodnotíte celkovou pestrost nabídky sportovních aktivit ve městě?
(označte pouze jednu odpověď)

Question Title

* 10. Jaký typ sportovních aktivit Vám v nabídce města chybí nejvíce?

Question Title

* 11. Jaký typ sportovišť Vám ve městě chybí nejvíce?
(označte maximálně 2 odpovědi)

Question Title

* 12. Jmenujte konkrétní sportovní aktivity nebo sportoviště, které byste v nabídce města uvítali, a v současné době zde chybí, popř. je v nevyhovujícím stavu.

Question Title

* 13. Jakou částku jste ochotni na sport měsíčně vynakládat celkem (za Vás, popř. jednoho člena v domácnosti)?
(označte pouze jednu odpověď)

Question Title

* 14. Jaké oblasti sportu by město mělo podporovat?
(pro každou oblast přiřaďte prioritu)

  Nejvyšší priorita Střední priorita Nízká priorita Nevím/ Nechci odpovědět/ Netýká se mě
Vrcholový sport
Volnočasové sportovní aktivity
Sport dětí a mládeže
Sportovní aktivity pro seniory
Neorganizovaný sport
Výstavba nových sportovišť
Údržba sportovišť

Question Title

* 15. Jaké druhy sportu by město mělo podporovat?
(označte maximálně 3 odpovědi)

Question Title

* 16. Uveďte místo Vašeho trvalého bydliště:

Question Title

* 17. Pohlaví

Question Title

* 18. Věk

Question Title

* 19. Počet členů žijících v domácnosti (včetně dětí)

Question Title

* 20. Další podněty/připomínky/komentáře:


Děkujeme Vám za Vaše odpovědi!

Prosím nezapomeňte své hodnocení odeslat pomocí tlačítka "Odeslat".

T