Εισαγωγή

Διευκρίνιση του σκοπού της έρευνας, και η συναίνεσή σας
Η Dr. Lynn S. Fotheringham από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ (Κέντρο Σπαρτιατικών και Πελοποννησιακών Σπουδών) διεξάγει αυτήν την εθελοντική έρευνα πάνω στις απόψεις αναγνωστών, όσον αφορά μυθοπλαστικές αναπαραστάσεις της αρχαίας Ελλάδας και, συγκεκριμένα, στο graphic novel  Τρεις των Kieron Gillen & Ryan Kelly (εκδόθηκε στα Αγγλικά 2014 από την Image Comics· στα Ελληνικά 2019 από την Jemma Press). Η έρευνα είναι μέρος μιας μεγαλύτερης μελέτης του αν, γιατί και με ποιους τρόπους το σύγχρονο αναγνωστικό κοινό συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ενδιαφέρομαι επίσης για το πόσα γνωρίζουν οι αναγνώστες για τον συγκεκριμένο κόσμο, πώς τον έχουν γνωρίσει και πώς αυτή η γνώση επηρεάζει τις απόψεις τους για έργα όπως το  Τρεις.
Πως χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν;
Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργηθεί μια γενικότερη εικόνα της άποψης των Ελλήνων αναγνωστών αναφορικά με τη μυθοπλασία που διαδραματίζεται στην αρχαία Ελλάδα αλλά και τους λόγους που τους οδήγησαν στην αγορά του  Τρεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ενδέχεται να δημοσιευθούν σε ακαδημαϊκή εργασία ή διαδικτυακά. Τα ερωτηματολόγια θα φυλαχθούν σε ασφαλές μέρος για επτά έτη μετά τη δημοσίευση της έρευνας και στη συνέχεια θα καταστραφούν. Περιλήψεις και αναλύσεις θα διατηρηθούν στο προσωπικό αρχείο της ερευνήτριας και θα προστατεύονται με κωδικό. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνετε κλικ εδώ. Για τη Πολιτική Απορρήτου τοy SurveyMonkey, κάνετε κλικ εδώ
Αν προτιμάτε να απαντήσετε στα Αγγλικά, κάνετε κλικ εδώ

Question Title

* 1. Επιβεβαιώνω ότι: (α) είμαι πάνω από 16 ετών, (β) έχω κατανοήσει τον σκοπό της έρευνας, (γ) έχω κατανοήσει ότι όλα τα δεδομένα είναι ανώνυμα και δεν θα υπάρξει καμία σύνδεση μεταξύ προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών, (δ) έχω κατανοήσει ότι δεν υφίστανται προβλέψιμοι κίνδυνοι που να σχετίζονται με τη συμμετοχή μου στην έρευνα. Συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο αποδέχομαι ότι οι απαντήσεις μου, τις οποίες έδωσα εθελοντικά, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα για ερευνητικούς σκοπούς.

T