ÚVODNÍ INFORMACE

Vážené kolegyně a kolegové,

děkujeme vám za zájem zúčastnit se výzkumného šetření.

Toto dotazníkové šetření je realizováno na Katedře psychologie UP v Olomouci. Vyplněním dotazníku přispějete k prozkoumání současné situace školní psychologie. Dotazník je ANONYMNÍ a účast DOBROVOLNÁ. Zaznamenaná data pečlivě chráníme. Vyplnění dotazníku vám nezabere více než 20 minut.

O dosažení konce dotazníku budete informován/a. 


V celém dotazníku je namísto termínu školní psycholog/psycholožka používána zkratka ŠP. Při stihnutí tlačítka HOTOVO na konci dotazníku dojde k uložení dat.

Děkujeme.
Kateřina Palová a Jan Šmahaj

Zahájením vyplňování dotazníku stvrzujete, že souhlasíte se zařazením vámi poskytnutých údajů do výzkumu, uchováním dat v naší databázi a jejich statistickým zpracováním.

Question Title

* 1. Zahájením vyplňování dotazníku stvrzujete, že souhlasíte se zařazením vámi poskytnutých údajů do výzkumu, uchováním dat v naší databázi a jejich statistickým zpracováním.

Působíte jako ŠP na více školách?
INFORMACE: V případě, že pracujete jako ŠP na více školách, vyplňte, prosím, tento dotazník za každou školu zvlášť (maximálně za 2 školy s nejvyšším úvazkem).

Question Title

* 2. Působíte jako ŠP na více školách?
INFORMACE: V případě, že pracujete jako ŠP na více školách, vyplňte, prosím, tento dotazník za každou školu zvlášť (maximálně za 2 školy s nejvyšším úvazkem).

T