Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);

Tο ΣΒΑΚ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικής του Δήμου για να γίνουν καλύτερες οι μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών στην περιοχή του.
Περιλαμβάνει θέματα όπως, ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, ασφαλής κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων, προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών
τρόπων μετακίνησης (ποδήλατο, περπάτημα), προσβασιμότητα ευάλωτων ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με κινητικά προβλήματα) κ.α.
Το ΣΒΑΚ θα βοηθήσει να καταγραφούν τα προβλήματα αυτά και να αποφασιστεί συλλογικά πώς θα επιλυθούν με τον πιο αποτελεσματικό, περιβαλλοντικά φιλικό και κοινωνικά επωφελή τρόπο. Παράλληλα, θα αποτελεί το βασικό εργαλείο του Δήμου για την αναζήτηση πόρων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές που θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων.

Ποιος ο ρόλος των κατοίκων και των επισκεπτών;

Στην σύνταξη του ΣΒΑΚ συμμετέχουν οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι
επισκέπτες της περιοχής, συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένους επιστήμονες και τον Δήμο (ομάδα του ΣΒΑΚ). Καλούνται να συμμετέχουν στις ανοιχτές συναντήσεις, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και να καταθέσουν τις ανάγκες τους, τα προβλήματά πουαντιμετωπίζουν στις καθημερινές τους μετακινήσεις ή τυχόν δικές τους ιδέες και επιθυμίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Γιατί να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο;

Συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο, βοηθάτε την ομάδα του ΣΒΑΚ:
● να καταγράψει τα προβληματα του νησιού και να αξιολογήσει την βαρύτητα
καθενός από αυτά
● να εντοπίσει ποιες ομάδες πληθυσμού αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες
δυσκολίες
● να θέσει τις σωστές προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και τις προτάσεις των άμεσα ενδιαφερόμενων
● να βρει τις λύσεις που "ταιριάζουν" περισσότερο στο νησί
● να σχεδιάσει δημόσιους χώρους προσβάσιμους και ασφαλείς για όλους
● να βρει τους κατάλληλους τρόπους για να περιοριστεί η ρύπανση, ο θόρυβος και τα ατυχήματα
● να σχεδιάσει προτάσεις για την βελτίωση της εικόνα της περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και την αύξηση των θέσεων εργασίας
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T