Digitala vanor och coronakrisen

Coronakrisen påverkar oss alla i samhället och digitaliseringen får snabbt en ökande betydelse i vård och vardag. Under hösten 2019 genomfördes en tidigare version av enkäten. Nu är intresset stort för att se om den digitala hanteringen förändrats bland seniorer i samband med krisen.

Du som svarar är helt anonym. Tack för ditt viktiga bidrag!

Question Title

* 2. Vilket är ditt juridiska kön?

Question Title

* 3. Vilken är den högsta nivån av utbildning du har slutfört?

T