Εισαγωγή

Question Title

1.
Χαίρετε!
 
Ως καθηγητής/ δάσκαλος στην Ευρώπη, θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία πάνω στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, ανοχής και σεβασμού στο διαδίκτυο, στο περιβάλλον του σχολείου όπου εργάζεστε.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SELMA έχει ως στόχο να κάνει το διαδίκτυο έναν καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να αλληλεπιδρούν χωρίς διακρίσεις και δείχνοντας ανοχή. Το παρόν ερωτηματολόγιο στοχεύει στο να καταγράψει την εμπειρία σας σχετικά με τον τρόπο εκδήλωσης του μίσους στο διαδίκτυο και οι απαντήσεις σας θα είναι εξαιρετικά πολύτιμες στη διαμόρφωση  των εργασιών του προγράμματος.
 
Δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Είναι σημαντικό να είστε ειλικρινής και να επιλέξετε την απάντηση που είναι πιο κοντά στις προσωπικές σας εμπειρίες ή σε αυτό που πιστεύετε. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις επιλέγοντας μία ή παραπάνω επιλογές.
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο δε θα στοιχίσει παραπάνω από 10 λεπτά από το χρόνο σας και είναι ΑΝΩΝΥΜΟ, γεγονός που σημαίνει ότι δε μπορούμε να ταυτοποιήσουμε τα στοιχεία σας μέσα από τις απαντήσεις σας.
 Ας ξεκινήσουμε!
 
Ενημέρωση: Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SELMA. Η συμμετοχή σας, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι εθελοντική και δε συνεπάγεται κανενός είδους ανταμοιβή ή πληρωμή.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, και δεν θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε ποιοι/ποιες είστε. Επομένως, θα σας παρακαλούσαμε να  μην μας στείλετε προσωπικά σας στοιχεία ή οτιδήποτε μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά σας, μεταξύ άλλων το όνομα ή το επώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση του σπιτιού σας ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Για την πλήρη προστασία της ανωνυμίας σας, δε θα κρατήσουμε ούτε τη διεύθυνση ΙΡ. Η  προσέγγιση που  ακολουθούμε στην επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου και τη διασφάλιση της ανωνυμίας του περιεχομένου του, εξασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, για συντομία, ΓΚΠΔ.

T