Hea Rae valla elanik!

Rae Vallavalitsus on uuendamas valla arengukava. Tegemist on laiapõhjalise kogukondliku kokkuleppega, millega määratletakse valla arendustegevused ja investeeringud järgmisteks aastateks.

Arengukava uuendamisel on elanikel väga oluline roll - anda teada, kuivõrd rahul praeguse olukorraga ollakse ja mis vajaks kindlasti muutmist ning edasi arendamist. Käesolev lühiküsimustik aitab oma seisukohti esitada.

Vastamiseks kulub kuni 10 minutit. Palun vastake sellele hiljemalt 19. aprilliks. Palun vajutage enne lehe sulgemist kindlasti nupule "Saada vastused!"

Küsitlus on anonüümne.

Madis Sarik
vallavanemLisainfo: Jaan Urb, arengukava projektijuht (jaan.urb@cumulus.ee)

Question Title

* 2. Palun hinnake, kui hea on PRAEGU Rae vallas elada (1 - väga halb, 4 - väga hea):

Question Title

* 3. Palun nimetage kuni kolm enim lahendust vajavat küsimust tähtsuse järjekorras:

Question Title

* 4. Mida uuenduslikku või eristuvat peaks Rae vallas ellu viima?

Question Title

* 5. Võimalus lisada muid tähelepanekuid ja ettepanekuid:

T