Milí obyvatelé a návštěvníci Žďáru nad Sázavou,
město v současné době nechává zpracovat Generel dopravy, aby položil základy dopravní koncepce města a vyřešil větší i menší problémy v pohybu za prací, do škol nebo ve volném čase. Proto ve spolupráci s Vámi usilujeme o co nejpodrobnější zmapování, za jakým účelem a na které místo cestujete, v jakou dobu na cestu vyrážíte, kolik času vám zabere a jaký druh dopravy pro cestu zvolíte. Podle získaných záznamů od tisícovky respondentů pak odborná firma vytvoří matematický model dopravních vztahů města i jeho okolí. Ten pak město použije při obhajobě všech zásadních změn v dopravním systému města, protože dokáže simulovat dopravní chování nás všech.
 
Pojďme si nyní ukázat na příkladu paní Hany, jak cestovní deník vyplnit. Hana bude vyplňovat dotazník za sebe. Pokud bude chtít do průzkumu přizvat i další členy své domácnosti, načtou si dotazník nový.

Úvodní část je intuitivní. Důležité je vybrat pracovní den, který budete ve svém cestovním deníku popisovat. Může to být třeba předchozí den, nebo den, na který si vzpomenete a je docela typický. Hana vyplňuje dotazník v pátek 9. října, ale popisuje svůj předchozí den, do formuláře tedy uvede datum 8. 10. 2020. Hana bydlí ve Žďáru v Šípkové ulici, uvede obec „Žďár nad Sázavou“, zónu „Vysočany“ vybere podle přiložené mapy.

Když má Hana vyplněnou tuto úvodní část, pustí se do samotného cestovního deníku. První cesta začíná doma, vyplní tedy stejné údaje o obci a zóně jako pro své bydliště. V „7:20“ vyráží s oběma dětmi jako „Doprovod osob“ do 2. ZŠ v Komenského ulici. Nejdříve jdou všichni pěšky na zastávku MHD Studentská a pak jedou linkou MHD č. 4 až ke škole. Uvede tedy „8“ minut do kolonky „Pěšky“ pro docházku na zastávku a „4“ minuty jízdy do kolonky „MHD“. Jako konec cesty Hana označí zónu „Stalingrad školy“ a jako spolucestující uvede „2“ své děti, které doprovázela. Pak se ještě zastaví v květinářství v Brodské ulici. To už je však druhá cesta, která začíná v „7:45“, účelem cesty je „Nákup“ a pěšky je tam za „5“ minut. Název zóny určí Hana z mapky jako „Stalingrad jih“, ale raději uvede i název ulice „Brodská“ a číslo popisné „1835“. Spolucestující neuvádí, jde totiž sama. Po nákupu se pak pěšky přesouvá „25“ minut „Zpět domů“. Jako cíl uvede opět zónu svého bydliště „Vysočany“, tím je třetí cesta uzavřena.  Odpoledne jede Hana vyzvednout své mladší dítě ze školní družiny. Protože nestíhá, vyráží na svou čtvrtou cestu tentokrát na jízdním kole ve „14:45“ za „Doprovodem osob“ a trvá to „10“ minut. Název zóny „Stalingrad školy“ už zná od rána, počet doprovázených osob neuvádí. Pátá cesta začíná v „15:05“ a Hana vyráží se svým dítětem na „Návštěvu“ ke známým, kteří bydlí v Zahradní ulici. Jízdní kolo vede, do kolonky „Pěšky“ uvede čas „15“ minut, který jim cesta od školy zabrala. Název zóny zvolí Hana podle mapy jako „Staré Město“ a na závěr uvede jednoho spolucestujícího. Poslední šestá cesta pak vede z návštěvy v „17:30“ pěšky celkem „30“ minut „Zpět domů“. Zónu „Vysočany“ už Hana vyplní takřka automaticky, stejně jako jednoho dětského spolucestujícího.

Nepomohly Vám Hany k vyplnění Vašeho cestovného deníku? Prosím pročtěte si často kladené otázky na webu https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy nebo kontaktujte telefonickou podporu průzkumu na čísle +420 724 721 551 v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Question Title

* 1. Jste:

Question Title

* 3. Vaše bydliště (adresa): obec

Question Title

Zobrazení zón na mapě (pro následující otázku). 
Kliknutím pravým tlačítkem na myši můžete obrázek otevřít v novém okně (nebo uložit) a zvětšit si ho.

Zobrazení zón na mapě (pro následující otázku). <br>Kliknutím pravým tlačítkem na myši můžete obrázek otevřít v novém okně (nebo uložit) a zvětšit si ho.

Question Title

* 5. Vaše bydliště (adresa): ulice

Question Title

* 6. Vaše bydliště (adresa): číslo popisné

Question Title

* 7. Počet členů domácnosti (žijících v jedné domácnosti)

  1 2 3 4 5 a více
počet dospělých členů
počet nezletilých členů

Question Title

* 8. Vaše ekonomické zařazení

Question Title

* 9. Automobil

Question Title

* 10. Jízdní kolo

Question Title

* 11. Čipová karta MHD

Question Title

* 12. Označte přesně den, ke kterému se Vaše cesty vztahují (typicky včera, respektive poslední pracovní den):

Datum

T