Formularz rejestracyjny dla kandydata do klasy I liceum

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego kandydata do Niepublicznego LO

I. TWOJE DANE

* 1. Nazwisko

* 2. Imię

* 3. Data urodzenia

dzień/miesiąc/rok

* 4. Gimnazjum, do którego uczęszczasz

II. INFORMACJE O TWOICH WYNIKACH

* 6. Jestem laureatem konkursu kuratoryjnego / finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

* 7. Jestem finalistą konkursu kuratoryjnego

* 8. Jestem laureatem konkursu międzyszkolnego o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim)

* 9. Jestem laureatem innego konkursu lub zawodów sportowych. Proszę podać nazwę i zasięg konkursu lub zawodów.

* 10. Posiadam certyfikat językowy

* 11. Ważne dla mnie osiągnięcia/sukcesy. Napisz nam, z czego jesteś dumn(a/y)

II. INFORMACJE O TWOIM WYBORZE

* 12. Profil kształcenia, który wybierasz

* 13. Zaznacz fakultety, które chcesz realizować w klasie pierwszej (wybierz maksymalnie 3)

* 14. Drugi język obcy, który wybierasz

* 15. Przedmiot, który wybierasz

* 16. Termin egzaminu wstępnego

III. KONTAKT Z Uczniem

* 17. Mail

IV. KONTAKT Z RODZICAMI

* 18. Telefon

* 19. Mail

Prześlij formularz naciskając na przycisk "Wyślij"

*) pole obowiązkowe

T