DRŽAVNA MATURA ŠKOLSKE GODINE 2021./2022.

Poštovani,

molimo Vas da popunite sljedeće informacije za PRIJAVU ZA SURADNIKA NACIONALNOGA CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA ZA PRUŽANJE STRUČNE PODRŠKE PRISTUPNICIMA S TEŠKOĆAMA ZA VRIJEME PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. - OSOBNI POMAGAČ PRISTUPNIKA.

Question Title

* Opći podatci

Question Title

* Ustanova u kojoj ste zaposleni

Question Title

* Podatci o obrazovanju

Question Title

* Poslijediplomski studij 
(navedite naziv studija, naziv fakulteta/sveučilišta, godinu upisa, godinu završetka, stečenu diplomu)

Question Title

* Drugi studiji, seminari, stručni tečajevi, radionice
(navedite fakultet/instituciju, studij/stručni tečaj /seminar, godinu početka i završetka, vrijeme trajanja studija/usavršavanja, stečenu diplomu/certifikat)

Question Title

* Podatci o radnome iskustvu

Question Title

* Koje ste odgojno-obrazovne programe provodili i gdje?

Question Title

* Napredovanje u zvanju:

Question Title

* Voditelj županijskog stručnog vijeća:

Poznavanje stranoga jezika

Molimo Vas da sljedećim ljestvicama procijenite poznavanje stranoga jezika koristeći se tablicama za samoprcjenu znanja stranoga jezika koje propisuje Europski referentni okvir za jezike.

A - početni korisnik
B - samostalni korisnik
C - iskusni korisnik

Question Title

* Engleski

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Čitanje
Slušanje
Govor
Pisanje

Question Title

* Drugi strani jezik

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Čitanje
Slušanje
Govor
Pisanje

Question Title

* Drugi strani jezik

  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Čitanje
Slušanje
Govor
Pisanje

Question Title

* Služite li se znakovnim jezikom?

Question Title

* Poznajete li Brailleovo pismo?

Question Title

* Uporaba računala

  nikad rijetko često svakodnevno
Koliko često rabite računalo?

Question Title

* Jeste li umirovljenik?

Question Title

* Jeste li obavljali poslove osobnoga pomagača na ispitima državne mature u 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. ili 2021. godini?

Question Title

* Jeste li voljni putovati izvan mjesta stanovanja?

Question Title

* Imate li vozačku dozvolu (koristite li se automobilom)?

Question Title

* Općenite napomene koje se odnose na suradnju s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Question Title

* Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obvezan je sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa te će ih koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Osobni podatci kojima Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ima pravo i ovlast pristupa neće se dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te je obvezan povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.

T