FORMULARZ ODPOWIEDZI DOT. TEMATÓW DO DYSKUSJI (IDT)

Aby zapoznać się z konspektem warsztatów w tym temacie oraz z informacjami o innych tematach do dyskusji (IDT) w tym cyklu, odwiedź www.na.org/idt

Kontekst
Nie jest to nowy temat w NA, ale wraz z przeniesieniem mitingów na platformę wirtualną podczas pandemii, niektóre zachowania zakłócające porządek i predatorskie zdawały się nasilić, a także pojawiły się nowe. Kierując się sygnałami ze Wspólnoty oraz odpowiedziami w ankiecie CAR, Konferencja Służb Światowych 2023 wybrała ten temat jako temat do dyskusji (ang. Issue Discussion Topic, IDT).

Ten temat dotyczy w gruncie rzeczy naszej zdolności do niesienia posłania jako Wspólnota – jeśli nowi członkowie nie czują się bezpiecznie, nie pozostaną. Dotyczy również relacji publicznych – jeśli profesjonaliści usłyszą negatywne rzeczy o NA, przestaną do nas kierować klientów, ośrodki leczenia zwrócą się gdzie indziej, a uzależnieni, którzy nas potrzebują, mogą nas nigdy nie znaleźć.
 
Definicje pojeć:
Do kategorii zachowań zakłócających porządek i predatorskich może zaliczać się wiele rzeczy. Jednym ze sposobów myślenia o zachowaniach zakłócających porządek jest zachowanie zaburzające spokój, bezpieczeństwo i integralność mityngu oraz jego uczestników. Istnieje wiele zachowań zakłócających porządek, od wykrzykiwania “czysty”, gdy ktoś dzieląc się powie “trzeźwy”, aż do wymachiwania bronią podczas mityngu. To szerokie pojęcie.

Zachowanie predatorskie ma miejsce, gdy członek NA świadomie lub nieświadomie wykorzystuje podatność na zranienie/słabość innego uzależnionego. Szczególnie podatni na drapieżnictwo mogą być nowi lub powracający członkowie NA. Czasami zachowanie to jest rażące, a czasami subtelne.

Książeczka Grupy przypomina nam, że “Zdrowy rozsądek, otwarte umysły, spokojna dyskusja, ścisłe informacje, wzajemny szacunek oraz osobiste zdrowienie w dobrej formie umożliwiają grupie efektywne radzenie sobie z napotykanymi trudnościami.”

Częścią naszej odpowiedzialności, jako członków grupy, jest upewnienie się, że ci najbardziej narażeni na wykorzystanie są otoczeni opieką i chronieni. Nie chodzi tu o nadzorowanie naszych sal i członków. Wszyscy mamy prawo zdrowieć. Chodzi o zapewnienie sobie nawzajem przestrzeni, w której możemy to robić.

Pytania:
 
Jeśli brałaś/eś udział w warsztatach na ten temat:

Question Title

* 1. Jaki przykład zachowania zakłócającego porządek lub predatorskiego omawialiście?

Question Title

* 2. Jaka jest nasza odpowiedzialność jako członków NA?

Question Title

* 3. Jaka jest nasza odpowiedzialność jako grupy i ciała służb?

Question Title

* 4. Biorąc to pod uwagę, jak możemy zareagować na takie zachowanie? Jak możemy umocować nasze podejście w zasadach duchowych?

Question Title

* 5. Jaki rodzaj zasobów może być użyteczny dla NAWS do stworzenia pomocy w radzeniu sobie z zachowaniami zakłócającymi porządek lub predatorskimi?

Question Title

* 6. Jeśli NAWS miałby stworzyć lub zaktualizować zasób lub zasoby, co chciałbyś/abyś, aby zawierały/mówiły?

Question Title

* 7. Udzielam odpowiedzi w imieniu:

Question Title

* 8. Stan, Państwo:

Prosimy o przesłanie wszelkich zasobów lokalnych na wb@na.org w celu zamieszczenia ich na stronie www.na.org/localresources

T