FORMULARZ ODPOWIEDZI DOT. TEMATÓW DO DYSKUSJI (IDT)

Aby zapoznać się z konspektem warsztatów w tym temacie oraz z informacjami o innych tematach do dyskusji (IDT) w tym cyklu, odwiedź www.na.org/idt

Kontekst
Konferencja Służb Światowych 2023 (WSC) uzyskała konsensus, wybierając język neutralny płciowo i inkluzywny w literaturze NA jako jeden z czterech tematów do dyskusji (ang. Issue Discussion Topic, IDT) dla tego cyklu. Został on też uznany za priorytetowy temat do dyskusji w ankiecie CAR.
 
Konferencja Służb Światowych 2023 przyjęła również wniosek CAR, którzy brzmi:
  • O zlecenie Radzie Światowej utworzenia planu projektu do omówienia na następnej Konferencji Służb Światowych dotyczącego możliwości zmiany i/lub dodania dodatkowych fragmentów literatury NA, której efektem byłby język neutralny pod względem płci i inkluzywny.
Kolejna Konferencja Służb Światowych odbędzie się w 2026 roku. Jeśli plan projektu zostanie zatwierdzony na tej WSC, udzielone tu odpowiedzi pomogą nadać projektowi ramy i dadzą dodatkowe informacje.

To jest temat do dyskusji. Na tą chwilę nie podejmujemy żadnych decyzji.
 
Definicje pojeć:
Ten temat IDT dotyczy przede wszystkim literatury w języku angielskim i nie ma na celu uwzględniania różnic charakterystycznych dla innych języków. W odniesieniu do języka angielskiego neutralny płciowo oznacza używanie słów, które nie odnoszą się do specyficznej seksualności lub płci. Dla przykładu, podejściem neutralnym płciowo w języku angielskim byłoby użycie słów “ludzie”, “uzależnieni” lub “członkowie” zamiast używania frazy “mężczyźni i kobiety”.
 
Pytania:

Question Title

* 1. Jaki byłby efekt, gdyby w literaturze zmieniono sposób mówienia o członkach NA, na bardziej neutralny płciowo?

Question Title

* 2. Jaki byłby efekt, gdyby w literaturze zmieniono sposób mówienia o Bogu/Sile Wyższej na bardziej neutralny płciowo?

Question Title

* 3. Jaki byłby efekt, gdyby w literaturze nie zmieniono nic?

Question Title

* 4. Czy brałeś/aś udział w warsztatach w tym temacie?

T