ČLANOVI OCJENJIVAČKE SKUPINE ZA ISPITE DRŽAVNE MATURE ŠKOLSKE GODINE 2021./2022.

Poštovani,

molimo Vas da popunite sljedeće informacije za PRIJAVU ZA ČLANOVE OCJENJIVAČKE SKUPINE ZA ISPITE DRŽAVNE MATURE ŠKOLSKE GODINE 2021./2022.

Question Title

* Opći podatci

Question Title

* OIB

Question Title

* Ustanova u kojoj ste zaposleni

Question Title

* Jeste li umirovljenik?

Question Title

* Podatci o obrazovanju

Question Title

* Poslijediplomski studij 
(navedite naziv studija, naziv fakulteta/sveučilišta, godinu upisa, godinu završetka, stečenu diplomu)

Question Title

* Drugi studiji, seminari, stručni tečajevi, radionice
(navedite fakultet/instituciju, studij/stručni tečaj /seminar, godinu početka i završetka, vrijeme trajanja studija/usavršavanja, stečenu diplomu/certifikat)

Question Title

* Podatci o radnome iskustvu

Question Title

* Sudjelovanje u vrednovanju ispita

Question Title

* Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obvezan je sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa te će ih koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Osobni podatci kojima Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ima pravo i ovlast pristupa neće se dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te je obvezan povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.

T