Ďakujeme za váš záujem prihlásiť sa na workshop. Stačí vyplniť 1 prihlášku za zúčastnenú školu.

Question Title

1. Názov a adresa školy (napr. Stredná priemyselná škola, Jesenského 901, Tisovec)

Question Title

4. Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Question Title

5. Kontaktný email (pre potvrdenie účasti)

Question Title

6. Kontaktný telefón (pre oznámenie prípadných zmien)

T