Formularz rejestracyjny dla kandydata do klasy I liceum

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Primus w Warszawie, ul. Pułkownika Zoltána Baló 1, 02-793 Warszawa.
2) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
4) Każdy kandydat do szkoły oraz rodzic/opiekun prawny posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
5) Kandydat do szkoły oraz rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego kandydata do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana

Question Title

* 1. Zgoda na przetwarzanie danych

Szanowni Państwo

Po wypełnieniu formularza system nie wysyła automatycznie powiadomienia dotyczącego zakończenia procesu rejestracji.
Potwierdzenia rejestracji będą wysyłane sukcesywnie z adresu szkolnego na adres wskazany w formularzu.
I. DANE KANDYDATA

Question Title

* 2. Nazwisko

Question Title

* 3. Imię

Question Title

* 4. Data urodzenia

Date

Question Title

* 5. Szkoła do której uczęszczasz

II. INFORMACJE O TWOICH WYNIKACH

Question Title

* 8. Jestem laureatem konkursu kuratoryjnego / finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

Question Title

* 9. Jestem finalistą konkursu kuratoryjnego

Question Title

* 10. Jestem laureatem konkursu międzyszkolnego/zawodów sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim)

Question Title

* 11. Jestem laureatem innego konkursu lub zawodów sportowych. Proszę podać nazwę i zasięg konkursu lub zawodów.

Question Title

* 12. Posiadam certyfikat językowy

Question Title

* 13. Ważne dla mnie osiągnięcia/sukcesy. Napisz, z czego jesteś dumn(a/y)

Question Title

* 14. Tu możesz wpisać działania, które podejmowałaś/podejmowałeś w ramach wolontariatu

III. INFORMACJE O TWOIM WYBORZE

Question Title

* 15. Profil kształcenia, który wybierasz

*) pole obowiązkowe

T