ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
nazywam się Marcin Rzeszutek i pracuję na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie z Ewą Gruszczyńską z Uniwersytetu SWPS w Warszawie zapraszamy Pana(-ią) do udziału w projekcie naukowym pt. Poczucie stygmatyzacji HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych, którego celem jest podnoszenie poziomu rzetelnej wiedzy na temat jakości życia osób z HIV/AIDS.
 
Wyniki projektu, realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, mają wzmacniać dobrostan osób żyjących z HIV/AIDS, inspirować specjalistów do rozwoju skutecznych metod wsparcia psychologicznego oraz przyczynić się do lepszego planowania programów pomocy dla Państwa.

Badanie odbędzie się w trzech etapach realizowanych w odstępie sześciu miesięcy. Z tego względu zależy nam, aby przekazał(a) nam Pan(i) swój adres e-mail (opcjonalnie). Pozwoli nam to skontaktować się z Panem(-ią) w kolejnych etapach badania. Udział w ankiecie jest poufny, a Pana(-i) dane osobowe po zakończeniu projektu zostaną usunięte ze wszystkich naszych baz.

Prawdopodobnie w ostatnich latach brał(a) już Pan(i) udział projektach badawczych realizowanych przez członków naszego zespołu. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na Pana(-i) pomoc i tym razem!
 
8% of survey complete.

T