Beste veiligheidskundige,

Menselijke gedrag speelt ongetwijfeld een rol in het ontstaan van milieu-/veiligheidsincidenten. Hoe belangrijk die rol nu precies is en welke elementen daarin van belang zijn, dat zijn de achterliggende vragen van dit onderzoek. Vanuit Brain Based Safety zijn een aantal hypotheses omtrent gedrag en veiligheid geformuleerd. Die worden hier onderzocht.

Meedoen aan onderzoek?
Voor het onderzoek zijn een groot aantal respondenten nodig uit verschillende branches. U kunt een van die respondenten worden en zo deelnemen aan dit onderzoek. Hiervoor moet u een aantal vragen te beantwoorden op basis van uw eigen eerdere onderzoeken naar incidenten of near misses. Uiteraard worden al uw antwoorden anoniem verwerkt.

Wat gebeurt er met de resultaten?
U krijgt een verslag van de conclusies. Op 24 november 2016 een NVVK-bijeenkomst over incidentonderzoek georganiseerd waarin de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd. Daarnaast worden de data verwerkt tot een artikel voor het tijdschrift Safety Science van Elsevier. U krijgt een uitdraai zodra het artikel gepubliceerd is.

Waarover gaat het onderzoek?
Dit onderzoek gaat over de vraag hoe sterk het aandeel van menselijk gedrag is in het ontstaan van incidenten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de impact van motieven, competenties en ervaringen. De vragen hebben betrekking op de laatste 5 incidenten / near misses die u onderzocht heeft binnen uw organisatie waarbij tenminste een medewerker op enige wijze betrokken is geweest. Mochten er meerdere medewerkers tegelijkertijd betrokken zijn geweest, behandel dan elke medewerker als een aparte casus.

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt starten door op onderstaande knop te klikken.
U krijgt vervolgens een serie vragen over elke casus. Heeft u minder dan 5 casussen ter beschikking, klik dan door naar de laatste pagina. Daar kunt u uw gegevens achterlaten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van de resultaten en uitnodigen voor de bijeenkomst.


T