Pokažite nam svoju viziju svijeta bez otpada, ponovno zamišljene stvarnosti u kojoj konzumerizam nije kralj!

Pozivamo sve studente Akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Likovni konkurs “Svijet bez otpada” i pokažu svoju viziju budućnosti koja se ne troši na otpad.

Sadašnji "uzmi-napravi-potroši" obrazac ekonomskog i društvenog ponašanja rezultira doslovnim gomilama komunalnog i industrijskog otpada. Sve što konzumiramo ima otpadni otisak – i ako se njime ne upravlja pravilno – ili ga se ne eliminiše – ovaj otpad završava u našim rijekama, šumama, pa čak i našim ćelijama, kao mikroplastika.

Kako u vašoj mašti izgleda budućnost bez otpada? Kako ćemo se povezati sa svijetom prirode i našim zajednicama da promijenimo našu sadašnjost i očistimo je od otpada? Kako promijeniti obrasce ponašanja kako bismo konzumirali promišljenije prema našem zdravlju i zdravlju planete? Recite nam slikom ili crtežom!

Question Title

* 1. Informacije o učesniku:

Question Title

* 2. Dokaz o statusu studenta:

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku
Crtež sa kojim se prijavljujete (1)

Question Title

* 3. Napravite upload svog rada:

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 4. Objašnjenje koncepta Vašeg rada (do 400 riječi):

Question Title

* 5. Ukoliko Vaš rad prelazi limit od 16 MB, ostavite link na rad pohranjen na nekom od cloud storage servisa (npr. Google Drivee, OneDrive, WeTransfer ili sličan alat)

Crtež sa kojim se prijavljujete (2) (Opcionalno)

Question Title

* 6. Napravite upload svog rada:

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 7. Objašnjenje koncepta Vašeg rada (do 400 riječi):

Question Title

* 8. Ukoliko Vaš rad prelazi limit od 16 MB, ostavite link na rad pohranjen na nekom od cloud storage servisa (npr. Google Drivee, OneDrive, WeTransfer ili sličan alat)

Crtež sa kojim se prijavljujete (3) (Opcionalno)

Question Title

* 9. Napravite upload svog rada:

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF samo vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* 10. Objašnjenje koncepta Vašeg rada (do 400 riječi):

Question Title

* 11. Ukoliko Vaš rad prelazi limit od 16 MB, ostavite link na rad pohranjen na nekom od cloud storage servisa (npr. Google Drivee, OneDrive, WeTransfer ili sličan alat)

T